Senterkvinnene er svært glade for at regjeringen har funnet penger til å styrke fastlegeordningen i statsbudsjettet for 2023. Vi mener det viser vilje til å satse videre på denne viktige ordningen.

Fastlegeordningen er vårt viktigste helsetilbud nær folk. Senterkvinnene har i likhet med en rekke andre, vært svært urolige for utviklingen av fastlegeordningen. Vi har derfor tatt opp saken i partiet ved flere anledninger. At det nå både kommer økte bevilgninger og endringer i hvordan tilskuddene regnes ut, er et viktig skritt i riktig retning, sier leder i Senterkvinnene Wenche Skallerud.

En stabil og tilgjengelig fastlege over tid øker levealderen og reduserer kroniske plager. I tillegg reduserer det behovet for lange reiser for pasientene og avlaster sykehusene både forebyggende og etter innleggelser. Det er derfor god politikk både for byer og distrikter at fastlegeordningen fungerer.

I tillegg til endringer i ordningen er vi spesielt glade for at det legges penger inn i å styrke utdanningen av nye fastleger. En styrking av tilskuddet til leger som er under spesialisering i allmennmedisin med 200 millioner kroner, vil gjøre det mer attraktivt å ta denne viktige spesialiseringen. Vi trenger flere fastleger.

Vi har forhåpninger til ekspertutvalget for fastlegeordningen som kommer med flere konkrete tiltak senere i vinter. Ordningen må endres slik at fastleger får en mindre presset hverdag og mer ordnet arbeidstid, og det er viktig å unngå at kommunene drives til overbudstaktikk for å rekruttere fastleger til egen kommune.

Senterkvinnene vil fortsette å presse på for å gjøre ordningen bærekraftig.