– I øyeblikket er vi bare fire medlemmer i Åsnes Røde Kors. Da sier det seg selv at det blir vanskelig å få særlig aktivitet. Derfor har vi et møte torsdag kveld på Victoria Hotell, i et for å gjøre et forsøk. Vi håper at det kommer interesserte fra alle tre kommunene, sier Tore Skybak og Astrid Rødås.

Åsnes Røde Kors har en tid ligget nede uten aktivitet. De fire medlemmene ønsker og håper på ny og større virksomhet.

Åsnes Røde Kors har besøksgruppe og beredskapsgruppe. Flere av medlemmene har gått på beredskapskurs, og det er investert i en henger med mye utstyr.

– Det er medlemmer som har ytret ønske om drone, hund og ettersøksgruppe. Kan vi få til det, vil det være helt topp. Men det krever at vi har folk nok i laget, sier Skybak og Rødås.

Ettersom det ikke finnes Røde Kors-foreninger i Våler og Grue, ønsker man at det kommer interesserte fra de to kommunene. I løpet av første kvartal i år skal det holdes et årsmøte. Der vil et eventuelt grunnlag for videre drift blir avgjort.

– Ettersom det er lag i Åsnes, får vi en del tilskudd. Det som skulle vært eventuelle tilskudd til Våler og Grue, går til Røde Kors sentralt, ettersom det ikke er lag i de to kommunene. Kan vi få til et Solør Røde Kors, vil vi på alle måter stå sterkere, sier Astrid Rødås og Tore Skybak.

De understreker at Røde Kors er en politisk nøytral forening som stiller opp for alle der det trengs. Betingelsen er at man har folk nok i beredskap.

– Det er det vi nå forsøker å få til, sier de to aktive i Åsnes Røde Kors.