Strømprisene truer service senteret og den sosiale møteplassen i bygda!

Det er mange forhold som virker inn på hvorfor folk bosetter seg der de gjør. Nærhet til tjenester som post, bank og butikk er viktig. Mange kommuner har også utviklet et samarbeid med nærbutikken til en viktig arena for offentlige tjenester, det være seg transporttjenester eller knutepunkt for tjenester rettet mot eldre.

Rødt ser at nærbutikken og de som driver den ofte er navet i det sosiale møtestedet mange eldre har og viktig for den sosiale kontakten generasjoner imellom. Nå leser vi daglig i avisene om butikker som enten blir lagt ned eller vurderer å stenge. Det vil koste samfunnet dyrt. Vi vil tape på klimaregnskapet fordi folk får lengre handleturer, vi vil få ekstra utgifter til eldreomsorg, folk vil måtte flytte hjemmefra tidligere, og vi vil ta mange skritt tilbake i forhold til den politiske målsettingen om å ha folk boende i hele landet for å nyttiggjøre oss ressursene der.

Vi vil ha folk i hele Innlandet

Den spredte bosettingen i Norge har vært og er avgjørende for å utvikle matsikkerhet og økt selvforsyning der vi har ressursgrunnlag for det.

Rødt ser at de høye strømprisene ødelegger for mange, ikke minst for mindre bedrifter i distrikts- Norge. Regjeringen har sittet på gjerdet og sett dette utvikle seg i over ett år uten å få fram en ordning som bedriftene mener er god nok. Stadig flere sier opp de ansatte, låser døra og går hjem.

Det er utrolig at en regjering, hvor Sp er med, ikke gjør mer for å berge bedrifter i distriktene. Den støtten bøndene fikk i vår har, så langt, resten av næringslivet på bygdene måttet se langt etter. Tafattheten i regjeringen gjenspeiler seg i meningsmålingene. Partiet makter ikke, eller vil ikke, gjøre nok for å få gjennomslag for en nødvendig endring i strømpolitikken.

Rødt vil ha ny strømpolitikk

Strømmen vår auksjoneres bort til høystbydende på børsen dag for dag og kablene til Europa er fortsatt åpne for eksport. Regjeringen byr på tiltak som virker dempende på symptomene, men de gjør ingen ting for å ta fatt i disse grunnleggende årsakene som er godt dokumentert og utgjør viktige deler av en sammensatt forklaring på dagens høye priser. Rødt vil ha fastpris på 35 øre kWt og ta strømmen av børsen.

Kjedene må stille opp

Kjedetilknytning er for mange butikker blitt avgjørende for å kunne handle inn varer, samtidig ser vi at eierne av disse kjedene tjener penger som aldri før. Det bør være en selvfølge at disse nå bruker av sine overskudd til å støtte opp om videre drift av butikker i distriktene.

Rødt vil bygge tro på dagen i morgen

Rødt i Hedmark og Oppland mener at dersom ikke regjeringen kommer med tiltak nå, må kommunene og Innlandet fylkeskommune bruke av sine næringsmidler til å berge viktige hjørnesteiner i bygdene våre. Nærbutikken er en viktig, ofte avgjørende, del av det som sikrer oss levende bygder med tro på dagen i morgen.