SolungAvisa ble opprettet i 2007 for at AS Østlendingen ville ta et enda større tak i Solør, og mente en ultralokal avis var et grep for å sikre det. Avisa Østlendingen var fortsatt hovedavisen i Våler og Åsnes, men SolungAvisa skulle være et supplement, og også dekke Grue. Marianne Østmoen ledet satsingen, og har gjort en kjempejobb med å dekke ultralokale saker.

SolungAvisa har vært et godt supplement. Men når man teller abonnenter har det hele tida vært Østlendingen som har vært desidert størst. SolungAvisa har vært ei lillesøster. Og de siste åra har antallet abonnenter gått drastisk ned.

Det har dog vist seg stadig vanskeligere å få folk til å betale for SolungAvisa på papir enn Østlendingen. Østlendingen står stødig, men SolungAvisa har gått drastisk ned. Digitalavisa har dog fortsatt positiv utvikling, og den vil fortsette, men med sakene som Østlendingen produserer i Solør og fra desken i Elverum.

Du som abonnerer på Solungavisa på papir blir som vi stadig gjentar imidlertid ikke uten avis. Første halvår i 2024 får dere tilbud om Østlendingen tre dager i uka, til samme pris som dere nå betaler for Solungavisas ene utgave i uka. Hundrevis av abonnenter har sagt ja til tilbudet. Østlendingen har ambisjoner om å holde trykket oppe på nyheter, reportasjer og stoff om stort og smått fra hverdagslivet i Solør.

Abonnementet gir deg også rettigheter til Østlendingens nettsider, inkludert nyheter, direktesport som fotball, rally, ishockey og håndball, og podkaster og tilgang til 100 andre aviser i Norge, inkludert solungavisa.no.

Dersom du ønsker hjelp til å overføre abonnement til Østlendingen, der du får tre aviser til prisen av én, så ring oss på telefon 32 27 70 21. Vi gir deg et godt tilbud, helt uten at det hefter jobb ved det for deg.

Til slutt vil jeg igjen presisere at de som har jobbet med Solungavisa har gjort en knallbra jobb. Og det er enkelt å gi en helhjertet takk til Marianne Østmoen for innsatsen.