(Østlendingen)

Totalt er det påvist 67–76 ulver innenfor landets grenser.

Det skriver rovdata.no i en pressemelding mandag.

17 av de påviste ulvene er dokumentert avlivet i perioden overvåkingen har foregått.

Fire helnorske kull

Overvåkingen har et spesielt fokus på å registrere antall ulvekull som ble født i 2023, siden dette er grunnlaget for dagens og forvaltning av ulv.

Så langt i vinter er det dokumentert valpekull i de fire helnorske revirene Julussa, Rafjellet, Setten og Østmarka.

Det er også påvist at det ble født valpekull i to dokumenterte og ett svært sannsynlig grenserevir. Kynna og Fjornshöjden er dokumenterte grenserevir, mens det i Rotna gjenstår noe DNA-analyser før endelig avklaring av grensestatus.

– Familiegruppene i Rafjellet og Fjornshöjden er siden felt under lisensjakta for ulv innenfor ulvesonen. Det samme gjelder et ulvepar i Rømskog. Siden bestandsovervåkingen påviser status for ulv i Norge fra 1. oktober, tas også døde individer med i oversiktene, sier Jonas Kindberg, leder i Rovdata.

Det er foreløpig ingen dokumentasjon på valpekull i Mangenreviret i Innlandet og Akershus. Det samme gjelder for grenserevirene Kymmen og Boksjø.

67–76 påviste ulver

Totalt er det så langt i vinter påvist 67–76 ulver i Norge, hvorav 39–46 med helnorsk tilhold og 28–30 på begge sider av grensen mot Sverige. De aller fleste er påvist i fylker med ulvesone i Sørøst-Norge, det vil si Innlandet, Akershus/Oslo og Østfold.

Utenfor disse fylkene er det dokumentert én ulv i Pasvik i Finnmark. Det er også registrert skader på sau og tamrein i henholdsvis Trøndelag og vest i Finnmark som sannsynligvis er forårsaket av et par enkeltulver.

17 døde ulver

17 av ulvene er dokumentert døde i perioden, hvorav 14 på lisensjakt innenfor ulvesonen, 2 på lisensjakt utenfor sonen, og én ulv som ble avlivet etter å ha blitt påkjørt innenfor sonen i desember i fjor.

– Når de 17 døde ulvene trekkes fra gjenstår 50–59 ulver, hvorav 30–37 ulver foreløpig klassifisert med helnorsk tilhold, sier Petter Wabakken, prosjektleder for ulveovervåkinga hos Høgskolen i Innlandet.

Resultatene presentres i en ny foreløpig statusrapport fra vinterens bestandsregistrering av ulv, som Høgskolen i Innlandet har laget på oppdrag fra Rovdata.

Ulvene i Norge og Sverige overvåkes hver vinter i perioden fra 1. oktober til 31. mars. Denne rapporten oppsummerer foreløpige resultater per 26. januar i år.