(Østlendingen)

Det skriver politiet i en pressemelding.

– Strømmen som gis fører til at nervene på personen rammes en kort stund slik at denne går i bakken, og at politiet kan få mulighet til en trygg pågripelse.

Det sier politiførstebetjent Sondre Olsen Bakka, som har ledet opplæringen av mannskapene.

– Utprøvingen har vist at bruk av elektrosjokk fører til veldig få skader og ingen alvorlige. Skadene skyldes ikke strømmen, men personen kan for eksempel få sekundærskader i fallet mot bakken, sier han i pressemeldinga fra politiet.

Justisdepartementet bestemte i september 2021 at elektrosjokkvåpen skal innføres i samtlige politidistrikt. Dette ble besluttet etter at fire politidistrikter hadde prøvd ut maktmiddelet i daglig tjeneste siden 2019.

Evaluering utført av Umeå Universitet i Sverige konkluderte blant annet med at utprøvingen ikke medførte økt maktbruk fra politiets side, men noe endret maktbruk, herunder redusert bruk av pepperspray, står det i pressemeldingen.

Erstatter ikke skytevåpen

Å ta i bruk et nytt maktmiddel er ikke noe politiet tar lett på. Politiet skal søke å løse oppdragene med minst mulig bruk av makt, og med minst mulig inngripende maktmidler.

– Da er det ekstra viktig at politiet har flere muligheter før de eventuelt må ta i bruk skytevåpen. Elektrosjokkvåpen er mindre farlig enn skytevåpen og plasseres mellom pepperspray/batong og skytevåpen på politiet maktpyramide.

Det vil si at elektrosjokkvåpenet ikke erstatter skytevåpen. Elektrosjokkvåpen vil aldri kunne være tilstrekkelig i de verst tenkelige situasjoner, men kan være med å begrense skadeomfanget noe, sier Bakka.

Får ikke egne våpen

Alle operative politibetjenter har denne våren fått opplæring i bruk av elektrosjokkvåpen. Opplæringen har vært både teoretisk og praktisk. Bruken av elektrosjokkvåpen er regulert i en egen instruks som definerer hvilke vilkår som skal være oppfylt før det kan benyttes.

Det legges ikke opp til at hver politibetjent har sitt eget elektrosjokkvåpen, men det vil være tilgjengelig per patrulje.

Politidirektoratet som fullfinansierer kostnadene til innkjøp av elektrosjokkvåpen, mener dagens tildeling av utstyr er robust, men vil vurdere behov for å utvide dekningen ytterligere.