I disse dager legger mange arbeidsgivere i Innlandet ut stillingsannonser for sommerjobber i 2023. Nå i begynnelsen av mars ligger det ute nesten 2500 sommerjobber på Navs egen side; arbeidsplassen.no. Av dem er snaut 250 lokalisert til Innlandet.

Mange arbeidsgivere sier til oss i Nav at de nå strever med å skaffe nok arbeidskraft. Det gjelder særlig innen reiseliv- og turistbransjen, men også innen bygg og anlegg, helse og omsorg og salg og service.

Da Nav i Nord-Gudbrandsdal arrangerte en sommerjobbmesse for arbeidsgivere og ungdom i fjor vår, var det mange arbeidsgivere som ville være med. Men problemet var at nesten ingen ungdommer kom på messa. Vi fikk senere vite at veldig mange allerede hadde skaffet seg sommerjobb. Og de fleste arbeidsgiverne måtte dra hjem med uforurettet sak.

Dette viser at ungdom er villig til å jobbe noen uker om sommeren, både for å tjene litt penger, men også for å skaffe seg kunnskap om hvordan det er å være i arbeidslivet.

Det kan også en være slik at de som tidligere fikk disse sommerjobbene kanskje kom fra et annet land. Som følge av pandemien har de vært vanskelige å rekruttere tilbake, og dermed har det åpnet seg mange nye muligheter for at den lokale ungdommen kan få sommerjobb.

Foreldre og foresatte har en viktig oppgave i å inspirere sine ungdommer til å søke på sommerjobb. Det er viktig å støtte opp om dette, fordi det gir ungdommen verdifull erfaring videre i livet. En sommerjobb er for mange den første smaken på voksenlivet; du tjener penger, du får kollegaer og du gjør en viktig jobb for bedriften.

Ikke minst skaffer du deg god kunnskap om jobben du gjør og bransjen du jobber i. Kanskje gir det mersmak, slik at du vil satse på en utdanning innen dette yrket?

Vi i Nav heier på ungdommen, og vi tror at de unge nå har tidenes sjanse til å skaffe seg verdifull erfaring fra arbeidslivet. Vi anbefaler alle å ta en kikk på stillingsannonsene som ligger ute, både på NAVs egen side; arbeidsplassen.no, men også hos bemanningsbyråene, finn.no og andre nettsteder.

På arbeidsplassen.no er det også lagt ut tips og råd om hvordan man kan søke på jobber, hvordan man forbereder seg til intervju, og hvordan man gjennomfører intervjuet.

Det er nå i februar og mars at de fleste sommerjobbene blir utlyst, så skynd deg å sjekke mulighetene!