Regjeringen varsler at de innfører en styringsmekanisme som lovfester produsentenes ansvar for å bidra til forsyningssikkerheten for kraft.

– Vi skal holde igjen mer vann, ved utsikter til knapphet på vann, sa statsminister Jonas Gahr Støre på pressekonferansen.

Statsministeren sa at man ikke kan ta for gitt at man har nok kraft 24 timer i døgnet, 365 dager i året – og at de nye reglene innføres for å sikre tilgangen på kraft.

Olje- og energiminister Terje Aasland sa at ordningen de nå innfører skal sikre at det holdes tilbake tilstrekkelig vann når det er kritiske lave fyllingsnivåer i norske kraftmagasiner.

Tiltakspakke

Regjeringens nye reglene gjør at kraftselskapene får et ansvar, som er regulert etter lov, til å ha nok strøm til enhver tid. Det blir også innført en forskrift for hvordan og når myndighetene kan gripe inn for å sikre forsyningssikkerheten. Kraftselskapene pålegges også å lage en strategi for å sikre ta man har nok strøm til enhver tid i Norge.

Styringsmekanismen består av følgende grep:

  • Lovfesting av produsentenes ansvar for å bidra til forsyningssikkerheten for kraft
  • En formalisering av rapporteringsordningen for vannkraftprodusenter fra sommeren 2022
  • Krav om at produsentene utarbeider strategier for å ivareta forsyningssikkerheten og adgang for energimyndighetenes til å føre tilsyn og kontroll med disse, herunder sanksjoner
  • Adgang for energimyndighetene til å gripe inn i magasindisponeringen i situasjoner der det er reell fare for knapphet på energi
  • Tydeliggjøring av at det av hensyn til forsyningssikkerheten kan fastsettes begrensninger på utenlandsforbindelsene i situasjoner der det er reell fare for knapphet på energi

Det nye regelverket innføres umiddelbart, sa Aasland.

– Nå gjennomfører vi forskriftsendringer, starter opp lovarbeidet og innfører denne ordningen som er helt vesentlig for å sikre forsyningssikkerheten, sa han.

Sikrer forsyning, ikke lave priser

Olje- og energiministeren ble også spurt om hvor mye penger man potensielt kan tape på å innføre den nye ordningen og hva den vil ha å si for strømprisen for vanlige folk.

– Vi har nå hatt fokus på forsyningssikkerheten. Det er forsyningssikkerheten vi nå løser. Den er helt avgjørende for at vi har strøm i stikkontakten. De reguleringstiltakene vi nå kommer vi sikre forsyningssikkerheten i tiden fremover. Når det gjelder prisen, så har vi andre tiltak, som vi har innført og som vi har jobbet med, sa han.