Kommunestyret har enstemmig vedtatt ungdomsrådets innstilling til valg av tre nye medlemmer i rådet for perioden 2022–2024.

De nye medlemmene er Eirik Gundersen fra åttende trinn, Johannes Nyberg fra niende trinn og Signe Bjervamoen fra tiende trinn.

Ungdomsrådet gjorde sin innstilling etter en vurdering av aktuelle kandidater, og det ble gjort etter alder, kjønn og til slutt egnethet. Ungdomsrådet var enstemmig i sin innstilling, og den ble altså enstemmig vedtatt også i kommunestyret.

Som vararepresentanter til ungdomsrådet er enstemmig Marius Libekk fra åttende trinn, Sara Lind fra niende trinn og Madeleine Jansrud valgt

Til eldre – og funksjonshemmedes råd er Randi Nerby enstemmig valgt til nytt medlem.

Det var revmatikerforeningen som foreslo Nerby som nytt medlem, mens Turid Henriksen fortsetter som varamedlem.