(Østlendingen)

Eier du et viktig kjøretøy, bygning eller mindre fartøy?

Da kan du bli bedt om å bidra til den nasjonale beredskapen.

Det skriver Forsvaret i en pressemelding torsdag morgen.

19. januar sender de ut digital melding til bileiere i Norge om forberedt rekvisisjon av kjøretøy.

Fra 2024 inngår også andre ressurser enn kjøretøy i ordningen.

Dette er nytt av året.

Bygninger og mindre fartøyer kommer med i ordningen

I 2024 økes antall kjøretøy i de forberedte rekvisisjonene, skriver de i pressemeldingen.

Eksempler på andre ressurser som kan bli rekvirert er bygninger og mindre fartøyer.

– Dersom du eier en ressurs som Forsvaret har forberedt rekvirert, får ikke dette noen særlig praktisk betydning for deg i fredstid. Vi ønsker at du skal kjenne til at kjøretøyet eller ressursen din – i en krigssituasjon – vil bli disponert av Forsvaret ved behov. Den forberedte rekvireringen gjelder for ett år av gangen, men kan forlenges, er beskjeden fra Forsvaret.

Bygger opp nasjonal beredskap

Sjef for Forsvarets logistikkorganisasjon, brigader Anders Jernberg, sier dette om ordningen:

– Vår evne til å forsvare landet er summen av innsatsen til militære og sivile aktører. God planlegging bidrar til å styrke forsvarsevnen og til å sikre koordinert bruk av ressursene ved krig og krise. Vi gjør forberedte rekvisisjoner fordi militære avdelinger har behov som i krig og krise ikke er dekket gjennom ressurser vi har i daglig drift i Forsvaret.

Brigader Jernberg sier ordningen er en del av den pågående gjenoppbyggingen av Norges nasjonale beredskap.

– Med forberedte rekvisisjoner av andre typer ressurser enn kjøretøy tar Forsvaret nå ytterligere steg med denne ordningen. Dette gjør vi samtidig som vi koordinerer med sivilsamfunnet gjennom statsforvalterne. Slik unngår vi at Forsvaret legger bånd på ressurser som heller bør prioriteres til å løse beredskapsoppgaver i for eksempel fylker eller kommuner, sier Jernberg.