Et levedyktig lokaldemokrati er helt grunnleggende for å sikre medvirkning for innbyggerne og en sunn utvikling i alle kommuner. Lokaldemokratiet gir deg som enkeltborger mange muligheter til å påvirke og endre det samfunnet du bor i. Å kunne ha muligheten til å engasjere seg her er en gave som alle mennesker dessverre ikke har mulighet til.

Forskjellen du kan utgjøre ved å engasjere deg er stor. Endringene som du kan få til ved å delta i lokaldemokratiet kan gjelde alt fra å få fikset det farlige fotgjengerfeltet du har irritert deg over i flere år, til å endre rammevilkårene kommunen gir for næringslivet, eller å få vernet den resterende matjorden i kommunen din, etter mange år med lite gjennomtenkt nedbygging.

Mange tror nok at det kun er i de store byene MDG har gjort en forskjell i lokalpolitikken. Realiteten er likevel at vi gjør en stor forskjell i norske kommuner, store som små. I Rana kommune fikk vår eneste representant gjennomslag for en rekke grønne saker etter å ha havnet på vippen, slik at han kunne velge ordfører. I Gausdal fikk kommunestyrerepresentanten vår Inge resten av kommunestyret med på å si nei til et stort hyttefelt som ville medført betydelige inngrep i naturen. Det finnes svært mange andre slike eksempler på engasjerte mennesker som har tatt saken i egne hender, og fått til store gjennomslag der de bor.

Din kommunes politiske landskap risikerer likevel å bli fattigere uten et tydelig og ambisiøst grønt parti i kommunestyret. Akkurat nå mangler MDG personene vi trenger for å få stilt liste for valget til kommunestyret denne høsten. Får vi ikke fylt listen vår, vil de som ønsker å stemme på MDG ikke kunne gjøre dette på kommunenivå, selv om det fortsatt vil være mulig å gjøre det på fylkesnivå.

Når MDG nå ser etter kandidater til vår nye liste for høstens kommunevalg i din kommune, vil jeg oppfordre alle som er interesserte til å ta kontakt med oss. Kan den neste MDG-representanten i kommunestyret være deg som leser dette?