«Jeg er Døden.
Akkurat som
livet er livet,
er jeg døden»

I denne boka er døden en mørkhåret jente på sykkel. Hun kommer til alle; til de som har ventet på henne og de som helst ikke vil bli med henne. Døden holder dem i hånden, så de slipper å være alene.

Gjennom et dikt beskrives døden på ulike måter, spørsmålene vi stiller i møte med den og grunnen til at noe så vondt eksisterer. Døden er også en del av livet til plantene og de andre dyrene. Uten den ville det ikke vært plass igjen til livet, noe sted.

Denne boka presenterer et vanskelig tema, på en vakker måte, som også er forståelig for de små. Det er en øm, ærlig bok med et positivt syn på døden, som kommer til oss alle til slutt. Døden, som kanskje er aller mest vond for de som blir igjen.

«Jeg er Døden,
en del av livet,
kjærligheten
og deg»

Illustrasjonene og ordene bidrar til å skape en håpefull tone rundt noe vanskelig. Dette er en bok som er aldersoverskridende, og kan leses av og for absolutt alle.