Ordfører i Våler, May-Liss Sæterdalen, kan altså fortelle om en behandling i formannskapet som foregikk fredlig uten dramatikk. Formannskapet vedtok enstemmig en innstilling lik kommunedirektørens.

Nå skal kommunestyret ha den endelige budsjettbehandlingen midt i desember.

Våler Pp har varslet at man vil fremme en del verbalforslag under kommunestyrets behandling.

– Hvilket kuttforslag kan bli de mest dramatiske?

– Det foreslås å kutte 139.000 kroner til felles kreftkoordinator med Åsnes. Det skal vurderes, så får vi se hva det blir til. Det skal være mulig å løse enkelttilfeller etter vurderinger av situasjoner som oppstår, sier Sæterdalen.

Skolen skjermes

Skolen ble hardt rammet i inneværende års budsjett. Et tosifret antall lærere ble sagt opp, og skolen 1-10 har hatt et stritt 2022 i forhold til ressurser, spesielt i forhold til antall lærere.

– Er det aktuelt å gjøre noe med ved å ansette flere igjen?

– Hvis det viser seg å være et behov for det, vil det bli vurdert og eventuelt gjennomført, sier ordfører Sæterdalen.

Andre områder det blir kutt og vakans i stillinger, hvis kommunestyret går for det, er blant annet vakans i psykologstilling.

Renovasjonen blir dyrere, og dette skal kommunestyret informeres nærmere om før behandlingen.

I pleie- og omsorgssektoren kan det bli snakk om omplasseringer og kutt i saksbehandlerstillinger.

Eiendomsskatten blir på maksimale sju promille for næringseiendommer og fire promille for boliger og fritidsboliger.

Renholdere er foreslått samlet under tekniske tjenester.

Inveteringer er det foreslått minimalt med etter noen år med store og tunge investeringer.

Det blir reduksjoner på kultur, og de kan, i følge orrdfører, bli dramatiske nok.

Roser virksomhetene

At Våler må ta grep i forhold til økonomien og dermed også neste års budsjett, har det vært forståelse for en stund.

– Virksomhetene har vært veldig flinke til å komme med forslag til innsparinger. Alle har tatt inn over seg at vi er en kommune i Robek, og at er nødt til å gjøre noe med økonomien vår. Det er ikke så mye penger å flytte på, så det må andre grep til, sier Våler-ordføreren.

Kommunestyret skal ellers velge en gruppe som skal se på forslaget om å vurdere kutt i politisk organisasjon. Det kan bety en reduksjon fra 19 representanter i kommunestyret til 17 - eller 15. Dette vil det komme en avgjørelse på i god tid før kommunevalget i september 2023.