Det opplyser Statens vegvesen tirsdag ettermiddag.

Etter Tretten bru kollapset 15. august ble det stengt til sammen 14 andre bruer av lignende type.

– Så langt har vi i våre undersøkelser funnet mulige feil og mangler i prosjekteringa av Norsenga bru og Flisa bru da de ble bygd. Dette kan gjelde flere av de andre stengte bruene, men det vet vi ikke sikkert nå. Dette jobbes det nå videre med for fullt for å sjekke ut med både egne og eksterne krefter, sier seksjonssjef Gunnar Eiterjord i Statens vegvesen.

Til tross for at Norsenga bru i Kongsvinger er åpnet for trafikk – riktig nok med restriksjoner – holders brua på Flisa fortsatt stengt.

– Norsenga er trygg med den belastningen som vi har åpnet opp for nå. Ingen bruer gjenåpnes for trafikk uten at vi er helt trygge for den belastningen de skal utsettes for, sier seksjonssjefen.

Disse mulige manglene i prosjekteringa kunne ikke blitt oppdaget gjennom ordinære inspeksjoner.

– Dette er blitt oppdaget gjennom kontrollberegninger av de 14 stengte bruene i etterkant av Tretten-kollapsen. Det er behov for flere kontrollberegninger før vi kan konkludere når det gjelder de andre bruene. Vi åpner bru for bru etter hvert som disse er sjekket ut, sier Eiterjord.

Statens vegvesen ser nå på rutinene knyttet til planlegging, prosjektering og godkjenning for å finne ut av hvordan dette kunne skje.

– Det er Statens havarikommisjon som gransker brukollapsen til Tretten bru, og som må vurdere sammenhengene mellom disse funnene og Tretten bru. Funnene fra Vegvesenets arbeid formidles til dem. I tillegg til den eksterne granskningen i regi av Statens havarikommisjon, går Statens vegvesen grundig gjennom prosjekteringsarbeidet som ble gjort før bruene ble bygd og gjennomfører kontrollregninger. Disse beregningene gjøres både av uavhengige konsulenter og Vegvesenets egne eksperter. På noen områder spriker resultatene. Vi har derfor behov for å gjøre grundige vurderinger før det besluttes om bruene kan åpnes helt eller delvis. Det er på nåværende tidspunkt vanskelig å komme med et tidsestimat for konklusjon. Men alle nødvendige og tilgjengelige ressurser er satt inn i dette arbeidet. Sikkerheten må komme først, sier Eiterjord.

Når Flisa bru kan åpnes er med andre ord fortsatt helt i det blå.