Høyre er til forskjell fra Senterpartiet opptatt av å skape politikk for alle i Norge, ikke for deler av Norge.

Det er paradoksalt å lese i SolungAvisa at finansminister Trygve Slagsvold Vedum anklage Erna Solberg for å ikke ha vært en statsminister for hele Norge. Det kommer fra politikeren og regjeringen som bygde seg opp på polarisering: By ble satt opp mot distrikt. Fattig ble satt opp mot rik. Privat sektor ble satt opp mot offentlig sektor.

Ernas Høyre er til forskjell fra Vedums Senterparti opptatt av å skape politikk for alle i Norge, ikke for deler av Norge. Fordi Høyre tror på et samfunn som gir muligheter for alle! Det betyr at vi vil ta alle gode krefter og idéer i bruk, enten det er fra næringsliv, frivillighet eller offentlig sektor. Og det betyr at vi skal skape et samfunn som gir folk muligheter til å leve gode liv, uavhengig om du er rik eller fattig eller kommer fra by eller bygd.

Jeg forstår imidlertid Vedums behov for å kritisere andre, fremfor å ta ansvar for egen politikk. Fordi det er neppe behagelig å reise rundt i distrikts-Norge og bli møtt av skuffede folk og næringsliv. Tall fra NHO, VIRKE, Finans Norge og Rederiforbundet viser at kun 3 prosent av norske bedrifter har tillit til regjeringens skattepolitikk.

Jeg er selv fra Hallingdal, og jeg tror ikke folk sitter rundt i Distrikts-Norge og drømmer om økte subsidier fra Vedum i Oslo. De drømmer om å kunne stå på egne ben. Om å skape vekst, verdiskapning og arbeidsplasser basert på deres naturgitte ressurser. Nå har de en regjering som effektivt gjør dette vanskeligere; enten det er gjennom økt beskatning av viktige distriktsnæringer, stoppe 26. konsesjonsrunde for olje- og gassprosjekter eller å gjøre det vanskeligere for sesongarbeidsplasser å drive innleie av arbeidskraft.

Det er heller ikke så hyggelig å besøke skuffede lokalpolitikere som gjerne skulle sett at nye veier ble bygget, i stedet for at de ble stoppet. De begynte å bli vant til en politikk ført av Erna Solberg hvor budsjettene til vei og jernbane økte år for år. Nå har de en regjering som synes det ble bygget «koko mye motorvei» på Ernas vakt, for å sitere miljøvernministeren.

Han har jo rett i at det ble bygget mye. I løpet av kun 8 år ble det bygget 800 kilometer med ny riksvei. Og kjører du rundt på veiene, merker du at standarden er bedre og at du raskere kommer deg fra A til Å. Dette er distriktspolitikk på sitt aller best. Gode veier gjør at bo- og arbeidsmarkeder blir større, og det blir mulig for flere å bli boende i distriktene.

Et hovedpoeng i innlegget til finansministerens er at Høyre var mot opprettelsen av noen nye politikontorer med begrenset åpningstid. Hadde vi levd i en fantasiverden med ubegrensede ressurser, hadde det ikke skadet med et kontor på hvert hjørne. Men som Vedum kanskje lærer i Finansdepartementet med tiden, må knappe ressurser prioriteres. Hans regjering har valgt å bruke 237 millioner på oppløsing av Ålesund, 377 millioner på Viken og må kanskje bruke 400 millioner på oppløsning av Kristiansand. Samtidig ser vi at det legges ned gode helsetilbud i flere regioner, angivelig pga. pengemangel.

Høyre har i stedet vært tydelig på at vi må prioritere det viktigste først. I en justissektor hvor vi senest i februar fikk nye skrekktall om overgrep og vold på nett, mener vi rett og slett at svaret heller er å styrke den digitale kriminalitetsbekjempelsen. Og det skjer i større fagmiljøer enn de kontorene som Vedum oppretter. Vi er altså enige med politisjef Arne Johannesen i Sogn og Fjordane som sier til NRK at pengene burde vært brukt annerledes: «Etter mitt syn er det symbolpolitikk. Det er andre tiltak som ville gitt mer kraft ut i Distrikts-Norge enn dette».

Trygve Slagsvold Vedum må for min del gjerne fortsette sin polariserende retorikk. Selv kunne jeg heller tenkt meg en finansminister som brukte tiden sin på å løse problemer for folk og næringsliv. Men det er heldigvis bare 2,5 år igjen til Erna Solberg kan gjeninnsettes som statsminister, og vi igjen kan føre en politikk som handler om å skape muligheter for alle.