Før forrige lokalvalg i 2019 presenterte Jonas Gahr Støre og tidligere LO-leder Hans-Christian Gabrielsen uttrykket «Jentene på sykehjemmet er de nye gutta på gølvet». Begrepet er i høyeste grad fortsatt relevant da den kvinnedominerte helsesektoren preges av høyt arbeidspress, mye ufrivillig deltid og lønninger som ikke gjenspeiler den innsatsen som legges ned. Det finnes ingen tvil om at det er de ansatte som legger grunnlaget for at vi skal ha et trygt og velfungerende helsevesen, og derfor må det være en høy prioritet at de ansatte har det bra.

En av utfordringene er at grunnbemanningen allerede er for lav, og vi vil framover slite med å utdanne og rekruttere nok folk i takt med at vi får en eldre befolkning og færre yrkesaktive. Derfor er det viktig at flere, allerede på ungdomsskolen, får muligheten til å prøve seg på utplassering i helsevesenet og at rådgivningstjenesten gir enda bedre informasjon om mulighetene innen helsesektoren. Dette kan også sikre at man tiltrekker seg flere motiverte og kvalifiserte folk som utfører jobben på en best mulig måte.

Ved å sikre god nok bemanning vil man redusere arbeidsbelastningen på den enkelte, og hvis vi i tillegg sørger for en støttende ledelse, tilstrekkelig tilgang til ressurser og solid opplæring vil vi komme langt. Det vil redusere stress og utbrenthet, som igjen vil føre til en bedring av trivselen og helsa til de ansatte. Følelsen av å ikke strekke til må erstattes i større grad med gleden av å yte noen av velferdsstatens viktigste oppgaver. Om vi lykkes med dette avhenger av politiske prioriteringer.

Vi må slutte med den overdrevne graden av å leke butikk innen helsesektoren, og sørge for at de ansatte føler seg verdsatt og respektert. Det krever økt fokus på utdanning og rekruttering, mindre ufrivillig deltid samt tilstrekkelig ressurser til en sterk felles offentlig helsetjeneste. Da er det også større sannsynlighet for at de ansatte vil gi best mulig omsorg til pasientene. Dette vil igjen føre til bedre resultater og økt tillit til helsevesenet. Det fortjener den norske velferdsstaten, og det fortjener ikke minst «de nye gutta på gølvet».