(Østlendingen)

– Jeg hadde lyst til å dele med kommende generasjoner hva skogen vår betyr, og hvordan den kan brukes.

Roar Moe har skrevet boka «Skogen, barna, opplevelsene».

Jan S. Hervig har redigert og gitt ut boka på sitt forlag Fønix Forlag AS i Elverum.

– Skogen er tilgjengelig for alle, og det er kort veg for de fleste. I skogen kan vi finne inspirasjon og opplevelser helt uten støy. Og det koster ingenting. I skogen får barna bruke alle sine sanser for å skape sine egne erfaringer om hva de kan mestre. Jeg håper at denne boka skal bli en veiviser og inspirasjonskilde til en oppdagelsesferd som vi aldri blir ferdig med, sier Roar Moe.

Nå skal han og forlegger Jan S. Hervig bruke tida framover til å markedsføre boka, en bok som vil bli å finne i bibliotek og bokhandler over hele landet.

For dette er en bok med tips og ideer som gjelder for hele landet der det er skog.

Fra barndommen

Aktivitetene boka har oppskrifter og ideer om bygger på Moes egne aktiviteter som barn.

I tillegg er det erfaringer fra jakt og helsereiser verden rundt. Alt dette er samlet i denne idéboka for aktiviteter.

– Boka er ingen fasit, men et hjelpemiddel og et redskap for gode felles opplevelser i skogen i vårt nærmiljø. Meningen er at den ikke minst skal være en inspirasjonskilde, sier Roar Moe.

Han mener at mangfoldet i skogen dessverre er blitt visket ut for mange med den moderne teknologiske utviklingen.

– Nå kjører vi bil, motorsykkel, ATV, sykler og høster skog med motorsag og skogsmaskin. For å finne fram bruker vi mobiltelefonen. Vi går ikke lenger i samme grad på skogsturer på gamle stier brukt av generasjoner, sier Moe.

Han håper at boka skal inspirere og engasjere til mer lek i skogen. Det handler om lek som skal gi kunnskaper og erfaring og igjen stimulere barnas fantasi.

Moe startet Dæsbekken Villmarkssenter sammen med kona Aase på Åsnes Finnskog i 1975. Det drev de i 40 år før de solgte og flyttet til Elverum.

Leirskole og en rekke andre engasjement foregikk i skogen, både ved selve senteret og i egen skog med blant annet gammeleir. Gutta på tur, Bjørn Dæhlie, Vegard Ulvang, Arne Brimi og flere var i gammeleiren og laget mat og snakket opplevelser.

Mangfoldige opplevelser

Boka tar for seg skogens mangfoldige ressurser og gir tipps om aktiviteter.

Den er full av flotte fargebilder fra skogsmiljøer med barn og voksne i virksomhet med forskjellige aktiviteter. Det handler om hvordan man planlegger en tur enten det er overnattingstur, weekendtur eller ukestur i skogen.

– Naturen er vårt største klasserom, og det må vi fortsette å bruke i langt større grad enn det er blitt gjort de siste årene. Skogen er noe av det mest spennende vi har, sier Moe.

Noe av det boka forteller om og forklarer, er maurens liv, sportegn, å tenne bål, nying, regler for bål og bålvett, fuglekikking, fiske, Norsk Skogmuseum i Elverum, tilbake til starten med hest og skogsredskap, de forskjellige dyr og fugler, bær og sopp, også videre.

Det er en bok du kan bla i att og fram og lese det du har lyst på å lese der og da, og det du ønsker å oppleve.

– Naturen lever sitt eget liv i sine egen pulserende rytme som påvirker oss positivt både fysisk og psykisk, sier Roar Moe.

Tror på boka

I Elverum bor og virker Jan S. Hervig med sitt forlag Fønix Forlag AS.

Han og Moe kjenner hverandre fra den gang de begge bodde i Groruddalen før de vendte hjem til henholdsvis Finnskogen og Elverum.

Hervig har stor tro på at denne boka kommer til å selge godt.

– Jeg ga ham beskjed om at han måtte være disiplinert. Det har han vært. Alle brikker falt raskt på plass. Også det økonomiske ved produksjonen løste seg fint ettersom vi fikk flere virksomheter og bedrifter som sponsorer. Alt er bygd på Roars kunnskap og erfaring om skogen og mulighetene den gir, sier redaktør og utgiver Jan S. Hervig i Fønix Forlag AS i Elverum.

Boka er trykt på fint papir og har veldig mange flotte bilder. Det gjør det til en opplevelse å bla gjennom den og lese det man får lyst til.

– Samarbeidet med Hervig har vært en opplevelse av effektivitet og kunnskap. Jeg kunne ikke fått en bedre medarbeider i dette prosjektet, sier Roar Moe.

Nylig besøkte han Sønsterud Bofellesskap og Arve Langerud (86) som var en nær medarbeider og ansatt hos Moe i Dæsbekken under oppbyggingen av villmarkssenteret.

Da kom det fram både dikt og spesielle historier som blir med i Moes neste bok som blir en selvbiografi. Også den kommer på Fønix Forlag AS og i samarbeid med Jan S. Hervig.