Sliter du med trang økonomi og leter etter løsninger? Økonomien kan bli enda verre etter Norges Banks nye rentesignaler torsdag. Men avdragsfrihet på lånet kan lette på økonomien, men langt fra alle slipper unna bare med å betale renter for en viss periode.

– De som kan be om avdragsfrihet, skal som utgangspunkt være belånt under 60 prosent av boligens eller boligenes verdi. Men det kan gis unntak de som har havnet i vanskelige økonomiske situasjoner.

– Eksempler er samlivsbrudd, midlertidig tap av inntekt og lengre sykemeldinger. Da vet jeg bankene strekker seg så langt de kan, sier forbrukerøkonom Thea Olsen i Danske Bank til Nettavisen.

Maksimalt 60 prosent belåning

Ved avdragsfrihet betaler du kun rente og ikke avdrag på lånet til banken. Avdragene betaler ned selve gjelden din, mens rentene er kostnaden du betaler til banken for å få låne pengene.

En klar begrensning for avdragsfrihet er at belåningsgraden i utgangspunktet må være under 60 prosent: Lånet eller kreditten kan ikke utgjøre mer enn 60 prosent av sikkerhetene som er stilt, typisk boligverdien. Avdragsfrihet skal være midlertidig og gis over en viss periode.

Hvis evnen din til å betjene lånet er varig svekket, må det andre løsninger til.

– Hvilke andre utveier finnes?

– Lånet må jo betjenes uansett, du kommer dessverre ikke utenom å måtte betale ned. En løsning kan være lavere renter, men i «worst case» må du kvitte deg med eiendeler for å ha økonomi til å nedbetale. Og avdragsfrihet gjør også at lånet totalt sett blir vesentlig dyrere, advarer Olsen.

Mange titusener

Under ser du hvor mye mindre du betaler inn til banken i ett år med avdragsfrihet. Vi har forutsatt at du har annuitetslån med gjenværende løpetid på 20 år. Renten er satt til 4 prosent. Ved å slippe avdrag i ett år, sparer du:

  • 66.500 kroner for et lån på 2 millioner kroner
  • 100.000 kroner for et lån på 3 millioner kroner
  • 133.000 kroner for et lån på 4 millioner

– Hva er den største fellen du kan gå i ved avdragsfrihet?

– Det er nettopp at lånet totalt sett blir dyrere. Du utsetter kun nedbetalingen på lånet, den forsvinner ikke. Og så er det ikke gitt økonomien blir bedre slik at du igjen kan betale avdrag, svarer Olsen.

503 Backend fetch failed

Error 503 Backend fetch failed

Backend fetch failed

Guru Meditation:

XID: 69564309


Varnish cache server

Frigjør egenkapital

Å nedbetale på lånet gjør også at du bygger opp mer egenkapital i boligen, det frigjør mer kapital. I verste fall kan du risikere at boligen faller i verdi i perioden med avdragsfrihet hvis du så må selge. Samtidig har du betalt inn mye i renter, og lånebeløpet er ikke gått ned.

Olsen er helt klar på at de som ber om avdragsfrihet, også må justere forbruket

– Avdragsfrihet skal ikke brukes for å opprettholde «slakk» i økonomien, det vil jeg sterkt fraråde. Det er kun for de som har det vanskelig økonomisk og ikke har muligheter til å redusere forbruket. Avdragsfrihet for de som har det trangt, bør ikke være en utvei hvis det finnes alternative løsninger for å betale avdrag.

– Frykter du større betalingsproblemer fremover, gitt høy prisvekst og høyere renter?

– Inkassoselskapene melder om økt mislighold av billån og leasing, så det er en indikasjon på noen tendenser. En del er nok nødt til å justere forbruket, det er det ingen tvil om.

– Rentetoppen ble av flere spådd å komme allerede i mars, men det kan ifølge vår sjeføkonom i Danske Bank, Frank Jullum, bli ytterligere én til før sommeren. For et lån på 3,5 millioner gir en økning på 0,5 prosentpoeng en månedlig økning i rentekostnadene på rundt 1100 kroner etter skatt, svarer Olsen.

Tærer på reservene

Nordmenn sparte opp over 200 milliarder kroner ekstra under pandemien, men nå må mange bruke av reservene.

– Ja, mange nordmenn bruker nå mer penger enn de får inn, som tærer på bufferkontoen. Lit forenklet, vi må redusere forbruket for å få kontroll på inflasjonen og dermed unngå for store renteøkninger. Har du kuttet forbruket til bufferen er tom, er alternativet å prøve å øke inntektene eller potensielt selge eiendeler.

– Men det tar tid for folk å endre livsmønster. Nordmenn har over lang tid unnet seg luksusvarer og dyre sommerferier. Men på et eller annet tidspunkt vil de aller fleste måtte justere forbruket, sier Olsen.

Marthine Bodd Five leder personsegmentet i Danske Bank. Hun sier at det er rundt 30 prosent flere kunder som tar kontakt med banken for lettelser i egen økonomi hittil i år sammenlignet med samme periode i fjor.

Lavt antall

– Dette er likevel et veldig lavt antall sett i forhold til bankens antall lånekunder, sier Five. Men av de som søker lettelser i sin økonomi, er det flere krevende saker. Vi søker også i disse situasjonene å gi bærekraftig rådgivning som står seg over tid hvor både kunde og bank er en del av løsningen, sier Five.

Hun sier at i de fleste tilfeller finner de løsninger som hjelper kundene både på kort og lang sikt.

– Merker dere noen forskjell i hvem som nå ber om avdragsfrihet fra tidligere?

– De fleste av kundene som kontakter oss om avdragsfrihet eller forlengelse av lånets løpetid begrunner dette med en generell kostnadsøkning, hvor husholdningsutgifter, strøm og økte renter ofte er nevnt. Dette er likt med det vi har opplevd den seneste tiden.

– Men vi merker at de som står i samlivsbrudd og enslige har en mer krevende situasjon i det økte kostnadsbildet vi nå opplever, svarer bankdirektøren.

Seksjonssjef Jo Gjedrem i Finanstilsynet poengterer at utlånsforskriften stiller krav om avdragsbetaling for alle forbrukslån og for boliglån som har belåningsgrad over 60 prosent.

Får innvilget uansett

– Det kan altså gis avdragsfrihet, uten at forskriften stiller spesielle vilkår for boliglån som har lavere belåningsgrad enn 60 prosent, sier han til Nettavisen.

Og hvis det oppstår omstendigheter som midlertidig forverrer kundens betalingsevne, kan det innvilges avdragsfrihet både for forbrukslån og boliglån uavhengig av belåningsgrad.

– Men adgangen til å gi avdragsutsettelse gjelder bare ved midlertidig forverring av kundens betjeningsevne. Hvis det innvilges avdragsfrihet i en situasjon hvor kundens betjeningsevne er varig svekket, kan det føre til en ytterligere forverret økonomisk situasjon.

– Banken må gjøre en konkret vurdering i den enkelte sak om kundens betalingsutfordringer er varige, sier Gjedrem.