(Østlendingen)

Hvert år tennes det lys for omkomne og skadde personer i trafikken i Innlandet.

Markeringen i går var på Tolga.

411 lys gir rom for ettertanke. Men også enda mer bevissthet for hvordan trafikksikkerheten kan bli bedre.

Mange som berøres

Trafikkulykker er dramatiske, mennesker rives plutselig og brått vekk.

Skader etter ulykker kan gi totalt forandrede liv.

Det er ikke bare de som er i ulykka som berøres. Familier, venner og arbeidsplasser endres.

– Vi står sammen for å minnes de som mistet livet på vegene i Innlandet i fjor. Markeringen skal støtte opp om pårørende, trafikkskadde og yrkespersonell som til daglig jobbe med trafikkulykker, sa Iselin Vistekleiven, leder av hovedutvalg for samferdsel i Innlandet fylkeskommune, under ulykkesmarkeringen.

Nullvisjonen

I Norge er det vedtatt en nullvisjon hvor ingen skal bli drept eller hardt skadd i trafikken.

– Det er en lang veg å gå for å innfri visjonen, men det er lyspunkter. Selv om biltrafikken har blitt mangedoblet de siste årtiene, har antall ofre blitt kraftig redusert. Da Hedmark og Oppland startet med ulykkesmarkeringer for 30 år siden ble det tent 1140 lys, mens vi i dag tenner 411 lys i Innlandet, fortsatte Vistekleiven.

Vistekleiven understreket at dette viser at det er grunn til at å ha troen på nullvisjonen som en ledestjerne for arbeidet med trafikksikkerhet. Det skriver Innlandet fylkeskommune i en pressemelding.

Ulykkesbildet og utfordringene er sammensatte

Innlandet er etter staten den største vegeieren i Norge.

– Vi har utfordringer knyttet til varierende standard og trafikkmengde, forklarte Vistekleiven før hun eksemplifiserte hva Innlandet fylkeskommune skal gjøre.

Vistekleiven eksemplifiserte med at Innlandet fylkeskommune har utviklet en metode som gjør at en kan målrette innsatsen mot utforkjøringsulykker som er en av de dominerende ulykkestypene i Innlandet.

MC-ulykker står for 20 prosent av ulykker med drepte og hardt skadde i Innlandet. Vistekleiven sa i sin tale på ulykkesmarkeringen at fylkeskommunen i samarbeid med MC-organisasjonene gjennomfører befaringer, kartlegger risikopunkter og gjør tiltak på de mest risikoutsatte strekningene.

Videre trakk hun fram arbeidet som gjøres mot ungdomsmiljøene gjennom opplæring, holdningsskapende arbeid og kontrollvirksomhet. Skolevegstiltak og hjertesoner rundt skoler i Innlandet er et fjerde tiltak hovedutvalgslederen viste til for å få ned ulykker i Innlandssamfunnet.

– Hver og en av oss må også gjøre en innsats. Vi må jobbe med våre egne holdninger og ta ansvar for oss selv og våre medtrafikanter ved å overholde fartsgrensen, avpasse farten etter forholdene, være oppmerksomme og hensynsfulle, og kjøre rusfritt og med bilbelte, sa Vistekleiven.

Markering, fakkeltog og minnegudstjeneste

Ulykkesmarkeringen er en rundt 30 år gammel årlig tradisjon i Innlandet. Markeringen arrangeres av Innlandet fylkes trafikksikkerhetsutvalg (FTU) i samarbeid med Trygg Trafikk, Den norske kirke og vertskommunen. Årets vertskommune var Tolga.

Markeringen startet med appeller ved Tolga skole før det var fakkeltog til Tolga kirke. I kirken var det minnegudstjeneste med biskop Ole Kristian Bonden og sogneprest Reidun Woie Kleveland. Etter gudstjenesten var det kaffesamvær i kulturhuset på Tolga.

Det døde 118 personer i trafikken i Norge i 2023. 26 av dem omkom på vegene i Innlandet.